ARCHITECTURALIA   lopende zakenboeken  
   
 
 

Stichting Architecturalia
  Beleidsplan Architecturalia
De maatschappelijke positie van Architecturalia
De middelen van Architecturalia

De zakelijke ambitie

De thema's van Architecturalia
  Het maatschappelijk programma
Instituties
Lifestyles
Natuur/cultuur
Het schisma tussen architectuur en monumentenzorg
Architectuurkritiek
De wetenschap van de architectuur
De wetenschap van de stedenbouw
Stadsvernieuwing: spiegel van de stedelijke cultuur
Midden- en Oost-Europa

Het Bestuur
  Dr. G.M. Andela
Dr. H. van Bergeijk
Prof. Dr. J.E. Bosma
Prof. Dr. B.J.F. Colenbrander
Dr. Z. Hemel
Dr. H.C.M. Kleyn
Dr. A.M. Martin
Prof. Dr. E.R.M. Taverne
Dr. Cor Wagenaar


 
  Prof. Dr. B.J.F. Colenbrander

Bernard Colenbrander (1956) is sinds medio 2005 hoogleraar architectuurgeschiedenis en –theorie aan de faculteit bouwkunde van de Technische Universiteit Eindhoven. Hij studeerde architectuurgeschiedenis in Groningen, werd in 1983 wetenschappelijk medewerker bij het Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst in Amsterdam en trad aansluitend in dienst van het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam, waar hij laatstelijk hoofdcurator was. Hij was bij het NAi onder andere verantwoordelijk voor de studie Stijl: Norm en handschrift in de Nederlandse architectuur (1993) en publiceerde voorts de monografie Gunnar Daan, architect (1995) en een inventarisatie van het werk van leerlingen van Rem Koolhaas Referentie: OMA. De sublieme start van een architectengeneratie (1995). Hij promoveerde in 1999 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een stedenbouwtheoretisch onderzoek, De Verstrooide Stad. Medio 2000 vertrok hij bij het NAi en trad, in deeltijd, in dienst van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daar werd hij projectleider Culturele Planologie, tot 1 januari 2005.

Sinds medio 2001 is hij chroniqueur van de wederopbouw van Roombeek, Enschede. Begin 2003 verscheen het eerste deel van de Roombeek-kroniek, het erop volgende jaar het tweede deel. In 2002 ontving hij de Pierre Bayle-prijs voor de architectuurkritiek. Sinds 2003 is hij voorzitter van de stichting Architecturalia, die zich inspant om architectuurhistorisch onderzoek te bevorderen en financieel mogelijk te maken. Sinds 2004 is hij lid van de adviescommissie wetenschap van het Prins Bernhard Cultuurfonds; sinds 2005 lid van de adviescommissie architectuur van het Stimuleringsfonds voor Architectuur; eveneens sinds 2005 lid van het bestuur van de Sikkens Foundation. In het voorjaar van 2005 verschenen van zijn hand een biografie over voormalig rijksbouwmeester Frans van Gool en de Limes Atlas, de laatste uitgave gemaakt in samenwerking met MUST.

Prof. Dr Bernard Colenbrander
Bautersemstraat 36
2518 PC Den Haag

bureau@bernardcolenbrander.nl
b.j.f.colenbrander@bwk.tue.nl