ARCHITECTURALIA   lopende zakenboeken  
   
 
 

Stichting Architecturalia
  Beleidsplan Architecturalia
De maatschappelijke positie van Architecturalia
De middelen van Architecturalia

De zakelijke ambitie

De thema's van Architecturalia
  Het maatschappelijk programma
Instituties
Lifestyles
Natuur/cultuur
Het schisma tussen architectuur en monumentenzorg
Architectuurkritiek
De wetenschap van de architectuur
De wetenschap van de stedenbouw
Stadsvernieuwing: spiegel van de stedelijke cultuur
Midden- en Oost-Europa

Het Bestuur
  Dr. G.M. Andela
Dr. H. van Bergeijk
Prof. Dr. J.E. Bosma
Prof. Dr. B.J.F. Colenbrander
Dr. Z. Hemel
Dr. H.C.M. Kleyn
Dr. A.M. Martin
Prof. Dr. E.R.M. Taverne
Dr. Cor Wagenaar


 
  Dr. Cor Wagenaar

Cor Wagenaar (1960) studeerde geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Studeerde in 1986 af bij Prof. Dr. I. Lipschits, op een scriptie over de wederopbouw van Groningen (cum laude, ‘oude’ stijl). Promoveerde in 1993 aan de Rijksuniversiteit Groningen op een proefschrift over de wederopbouw van Rotterdam, dat zich toespitste op de invloed van sociaal-economische en geopolitieke veranderingen op de inhoud van de stedenbouwkundige discipline. Was als post-doc aan de Rijksuniversiteit Groningen betrokken bij het NWO-project ‘De Nederlandse Cultuur in Europese Context’ aan onderzoek naar de internationale ideeënuitwisseling in de naoorlogse stedenbouw. Nam als lid van de inmiddels opgeheven werkgroep ter conservering van waardevolle archieven op het gebied van de Planologie, Stedenbouw, en Volkshuisvesting (PSVA), die deel uitmaakte van het Nederlands Instituut voor Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting (NIROV), in 1995 het initiatief voor een reeks monografieën van Nederlandse Stedenbouwkundigen, die bij 010 verschijnt en inmiddels is geadopteerd door Stichting Architecturalia. Was in 1996 mede-oprichter van Stichting Architecturalia, die zich het stimuleren van publicaties op het gebied van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw ten doel stelt. Werkte van 1996 tot 2001 als Akademie onderzoeker bij de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, gedetacheerd bij de Rijksuniversiteit Groningen, met als onderzoeksterrein de architectonisch-stedenbouwkundige opvattingen van J.J.P. Oud en de ontwikkeling daarvan in de context van diens uitgebreide internationale netwerk. Is sinds 2001 Universitair Docent aan de Technische Universiteit van Delft. Trad in 2001 op als een van de curatoren van de mede op dit onderzoek gebaseerde tentoonstelling J.J.P. Oud/Philip Johnson in het Nederlands Architectuurinstituut te Rotterdam. Was van 2001 tot 2005 inhoudelijk verantwoordelijk voor een internationaal congres over de architectuur van het ziekenhuis.