ARCHITECTURALIA over architecturalialopende zaken
boeken
Noor Mens, Annet Tijhuis,
Cor Wagenaar

De architectuur van het ziekenhuis. Transformaties in de naoorlogse ziekenhuisbouw in Nederland
1999

Helma Hellinga,
Dorine van Hoogstraten,
André van der Velden

Ernest Groosman. Bouwer met grenzeloze ambities
2001

Noor Mens
De architectuur van het psychiatrisch ziekenhuis
2003

Cor Wagenaar (ed.)
Happy, Cities and Public Happiness in Post-War Europe
2004

Dorine van Hoogstraten
Dirk Roosenburg 1887-1962
2005
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Co-producties

Gerrie Andela

Kneedbaar landschap,
kneedbaar volk.
De heroïsche jaren van de ruilverkavelingen in Nederland

2000

Ed Taverne, Cor Wagenaar,
Martien de Vletter

J.J.P. Oud, Poëtisch functionalist
1890-1963 / Compleet werk

2004
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Monografieën van Nederlandse Stedenbouwkundigen
Onder redactie van Cor Wagenaar

Joosje van Geest
S.J. van Embden
1996

Kirsten Schipper,
Joosje van Geest

Jos Klijnen
1999

Koos Bosma
J.M. de Casseres
2003
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -


   

Ed Taverne, Cor Wagenaar, Martien de Vletter
J.J.P. Oud, Poëtisch functionalist
1890-1963 / Compleet werk

ISBN 90-5662-199-8,
Nai Uitgevers, Rotterdam
Ontwerp: Joseph Plateau, Amsterdam


lees meer >
    <1/6> volgende>