Architecturalia is een onafhankelijke stichting die zich ten doel stelt publicaties te stimuleren op het gebied van geschiedenis, theorie en beleid van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Daarmee wil Achitecturalia bijdragen aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis die voor de analyse en verdere ontwikkeling van stad en land onontbeerlijk is. Behalve op ontwerpers en beleidmakers richt Architecturalia zich daartoe ook op het algemene publiek. De publicaties van Architecturalia zijn wetenschappelijk verantwoord en daarnaast toegankelijk voor wie verleden, toekomst en ontwikkelingsprocessen een warm hart toedraagt.