De middelen van Architecturalia

In financiële zin is de stichting bij uitstek instrumenteel gericht. Eigen financiële middelen ontbreken. Architecturalia ‘faciliteert’, zoals dat in eigentijds jargon heet. Dat houdt allereerst bemiddeling in om voor een zeker projectfinanciering te verzorgen en controle op de bestedingen, afgestemd op de feitelijke progressie van het afgesproken werk. De stichting faciliteert wat van buitenaf wordt aangeboden en van belang wordt geacht, maar streeft ook de uitvoering na van een eigen inhoudelijk programma, door de markt actief te bewerken. Het potentiële draagvlak is op dit moment aanmerkelijk groter dan het reëel bestaande. Daartoe wordt per beleidsplanperiode een serie onderwerpen vastgesteld, waarna bij ieder onderwerp een vrager en een aanbieder gezocht kan worden.