Erfgoed

Cultureel erfgoed staat voor meer dan alleen fysieke overblijfselen uit het verleden; het vertelt het verhaal van een samenleving en haar evolutie door de tijd. De hedendaagse monumentenzorg is niet langer beperkt tot conserveren, maar omvat nu ook adaptieve herbestemming. Oude fabrieken vinden een nieuw leven als creatieve werkruimtes, en pakhuizen worden omgevormd tot levendige gemeenschapscentra. ‘Behoud door ontwikkeling’ is een strategie die tracht cultureel erfgoed te beschermen door het op harmonieuze wijze te integreren in de moderne omgeving. Dit vraagt om een zorgvuldige afweging tussen behoud en vernieuwing, met het oog op duurzame groei. Erfgoedmanagement, waaronder het Historical Urban Landscape concept, erkent dat erfgoed niet statisch is. Het is een levend onderdeel van de gemeenschap en haar ontwikkeling. Door de balans te vinden tussen behoud en vernieuwing, creëren we een dynamische omgeving waarin het verleden een betekenisvolle rol speelt in het heden.