Projecten

De belangrijkste doelstelling van Architecturalia is de stimulering van publicaties op het gebied van geschiedenis, theorie en beleid van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw. Daarmee wil Achitecturalia bijdragen aan het ontwikkelen en ontsluiten van kennis die voor de analyse en verdere ontwikkeling van stad en land onontbeerlijk is.
Naast de eigen publicaties die voortkomen uit de onderzoeken die Architecturalia initieert komen ook publicaties tot stand in samenwerking met derden.
Behalve de stimulering van publicaties is Architecturalia betrokken bij andere projecten, zoals seminars en filmfestivals.
Deze pagina geeft een overzicht van de projecten die tot dusver tot stand zijn gekomen en de onderzoeken die op dit moment lopen.