Overige projecten

Seminar Why History

Why History was een internationale conferentie die architectuur- en stedenbouwgeschiedenis belichtte als bloeiende disciplines die een belangrijke rol zijn gaan vervullen in het werkveld dat zich bezighoudt met de studie van de ruimtelijke en fysieke kwaliteiten van het Nederlandse landschap, de dorpen en de steden. Het doel van de conferentie was de positionering van de architectuurhistorici ten opzichte van de ontwerpdisciplines. Hoe verhouden ze zich tot de architectuur- en stedenbouwkundige theorie? Op welke manier informeren ze de huidige praktijk? Wat zijn de best practices in historisch onderwijs? De conferentie werd georganiseerd door Architecturalia in samenwerking met de faculteiten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft en de Technische Universiteit Eindhoven en vond plaats in Delft.