Midden- en Oost-Europa

Hoe internationaal kennis en kennisuitwisseling ook altijd is geweest, toch is ook de productie van kennis en wetenschap gebonden aan specifieke sociaaleconomische, politieke en culturele achtergronden. Die bepalen de onderzoeksagenda: sommige onderwerpen krijgen prioriteit, andere blijven buiten beschouwing. Dat sommige van de meest aansprekende voorbeelden van moderne architectuur en stedenbouw zich in het voormalige Oostblok bevinden, en met name in de voormalige Sovjet-Unie, is in het ‘westen’ lange tijd genegeerd: de kennisproductie beperkte zich hier nagenoeg tot West-Europa en de Verenigde Staten. Afgezien van de vraag naar het wetenschappelijk gehalte van kennis die, hoe impliciet ook, volkomen door politieke scheidslijnen wordt bepaald, noopt dit tot kritische zelfreflectie van de architectuur- en stedenbouwhistoricus. Architecturalia stelt zich ten doel projecten te initiëren die de kennisachterstand op het gebied van de Midden- en Oost-Europese architectuur en stedenbouw verkleinen en de resultaten in West-Europa te presenteren.