De zakelijke ambitie

Architecturalia werkt volgens het principe van spiegelbeeldige contracten: overeenkomsten met initiatiefnemers c.q. financiers, en freelance schrijfopdrachten. Deze kunnen hoofdstukken en artikelen, maar ook complete boeken beslaan.
Architecturalia financiert haar artikelen en boeken uit subsidiegelden, sponsoring en giften. Daartoe dient zij subsidievoorstellen in, waarin zij zich verplicht tot het doen vervaardigen van het overeengekomen manuscript. Wanneer (institutionele) subsidieverstrekkers manuscripten financieren wordt de toekenningsbeschikking opgevat als een contract tussen deze geldschieters en de Stichting. Bij andere partijen worden standaardcontracten gehanteerd. Vervolgens sluit Architecturalia per project één of meer schrijfopdrachten. De stichting ambieert een hoog wetenschappelijk niveau. Bij meer ambitieuze projecten wordt daarom een leescommissie van terzake deskundigen ingesteld, die de taak heeft de kwaliteit van het manuscript te bewaken.