Het ruimtelijk ontwerp als wetenschap

Ruimtelijk ontwerp – is het kunst, of wetenschap? Dat ontwerpers, willen hun gebouwen en stedelijke projecten levensvatbaar zijn en het hedendaagse leven ruimte bieden om zich te ontplooien, voortdurend een beroep doen op en breed scala aan wetenschappen staat buiten kijf – dat dit ze dwingt zich te verstaan met een volkomen ander vocabulaire dan het hunne eveneens. Heeft het ontwerpen een mindere status als het geen wetenschap is? Hoe wetenschappelijk is het ontwerpend onderzoek?