Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland 

Noor Mens, Cor Wagenaar
Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland
2010  

ISBN 978-90-5662-733-1
NAi Uitgevers, Rotterdam
Vormgeving: Joseph Plateau, Peter Kingma 

Architectuur voor de gezondheidszorg in Nederland beschrijft de ontwikkeling van gebouwen voor gezondheidszorg: ziekenhuizen, psychiatrische ziekenhuizen en woon- en zorggebouwen voor ouderen.

Juist in de gezondheidszorg is architectuur van bijzondere betekenis. Ze weerspiegelt medisch-technologische innovaties, verschuivende inzichten in de psychiatrie en sociaal-culturele opvattingen over de positie van ouderen.
In geen gebouwtype is het verband tussen bestemming, opzet en vormgeving zo direct als in de architectuur voor de gezondheidszorg, en nergens is de relatie tussen gebouwen en het fysiek en geestelijk welzijn van de mensen waarvoor ze zijn ontworpen zo intens.

Dit boek is in de eerste plaats een pleidooi voor de (her)ontdekking van deze kwaliteit van de architectuur. 

Acht hoofdstukken geven in chronologische volgorde een beeld van de architectuur van gebouwen voor gezondheidszorg vanaf het ontstaan als afzonderlijk type in de late achttiende eeuw tot en met de meest recente moderne zorgcomplexen.

Daarnaast zijn vijftig gebouwen van de laatste anderhalve eeuw beschreven en uitgebreid geïllustreerd. In een reeks thematische teksten worden specifieke aspecten van de nationale en internationale architectuur van de twintigste en eenentwintigste eeuw gerelateerd aan zorggebouwen. De thema’s die aan de orde komen lopen uiteen van het dilemma utiliteit versus architectuur tot het concept van de healing environment.