J.M. de Casseres

Koos Bosma 
J.M. de Casseres 
2003 
 
ISBN 90-6450-459-8
Uitgeverij 010, Rotterdam
Vormgeving: Marianne Elbers, Amsterdam 

Jo de Casseres was de belangrijkste vooroorlogse theoreticus en visionair op stedenbouwkundig en planologisch gebied in Nederland.

Zijn brede interesse blijkt niet alleen uit zijn publicaties over planologie, maar ook over filosofie, taalpurisme en joodse kwesties.
De grootschalige systeembouw die zijn denken kenmerkte, de wetenschappelijke fundering van de planologie, waarbij onderzoek en ontwerp nauw verbonden bleven, en de idealistische toonzetting van zijn boeken en artikelen, maken ook nu nog een vitale indruk.

Zijn snelle en succesvolle start was niet in het minst te danken aan zijn publicatie Stedebouw (1926), het eerste boek in Nederland over deze materie, en zijn artikel ‘Grondslagen der planologie’ in het tijdschrift De Gids (1929). Bovendien publiceerde hij de bestseller Het andere Amerika (1939).

Dit boek verscheen in de reeks stedenbouwkundige monografieën die wordt verzorgd door Architecturalia, het  NIROV en uitgeverij 010